เว็บครูไทย จิตสาธารณะ เว็บรวมลิงค์น่าสนใจ

เว็บนี้จัดทำขึ้น เพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมลิงค์ เชื่อมความรู้ เพื่อสาธารณะชน ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมพัฒนา

http://www.tuewsob.com/

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ร่าง ก.ค.ศ.เงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำฯ พ.ศ...


อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.
  • กำหนดให้การถูกลดขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ได้รับเงินเดือนในขั้นอัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ  และ ๒)
  • กำหนดให้ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๓)
  • กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น ได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ )
  • กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร คุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง หรือได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนตามที่กำหนด (ร่างข้อ  และ ๖)
  • กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งวิทยฐานะในอันดับ คศ. คศ. หรือ คศ. ตลอดจนผู้ที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุและได้รับเงินเดือนในอันดับดังกล่าวได้รับเงินเดือนในอันดับตามที่กำหนด (ร่างข้อ )
  • กำหนดให้หากมีกรณีอื่นที่ต่างไปจากที่กฎ ก.ค.ศ.นี้กำหนดให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้วินิจฉัย (ร่างข้อ )
  • กำหนดบทเฉพาะกาล ที่เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. หรือ คศ. ตั้งแต่วันที่  เมษายน ๒๕๕๔ ตลอดจนการใดๆ ที่ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือที่เคยดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว (ร่างข้อ ๙-๑๒)
"ติวสอบดอทคอม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฟรี...ข้อสอบออนไลน์ชุดใหม่

ฟรี....(ตลอดชีพ) ข้อสอบออนไลน์ 1 ใน หลาย 100 ชุด โดย "ผอ.นิกร เพ็งลี" ผู้เขียนและสร้างเว็บ "ติวสอบดอทคอม" www.tuewsob.com ท่านสามารถเข้าห้องสอบออนไลน์ โดย ใส่ชื่อจริงหรือสมมุติ แล้วกด start "ติวสอบดอทคอม" www.tuewsob.com

ลิงค์ ประเด็นร้อน

ลิงค์ ข่าว 1

ลิงค์ ข่าว 2

ลิงค์ข่าวรับราชการ

ลิงค์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

ลิงค์ โปรแกรมใหม่

ลิงค์ พื้นหลัง สวย ๆ

ลิงค์ สุขภาพ

ลิงค์ วีดีโอ คลิป

ลิงค์ สาว สวย ๆ

ลิงค์เกม

ลิงค์ เรื่องส่งต่อ

ลิงค์ ดูทีวี

ลิงค์ ฟังวิทยุ